Відділ по роботі з персоналом

Відділи

Посадові особи

Кутузова Оксана Миколаївна (Начальник відділу)
Яременко Вікторія Василівна (Заступник начальника відділу)
Мужилко Олександр Олексійович (Головний спеціаліст)
Ліхіцька Тетяна Володимирівна (Головний спеціаліст)

Адреса і телефон

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 913 Телефон: 202-70-18 Факс: 202-72-29

Файли

Основні функції та напрямки роботи: 

Основними функціями відділу є:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері трудових відносин та служби в органах місцевого самоврядування разом з відповідними структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради, узагальнення практики роботи з кадрами, внесення пропозицій щодо її вдосконалення.

2.  Участь у розробці структури та штатного розпису секретаріату Київської міської ради, здійснення контролю за розробленням положень про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради, посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради.

3. Розробка та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів,   що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та служби в органах місцевого самоврядування.

4. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз кількісного та якісного складу посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради.

5. Вивчення разом з іншими підрозділами особистих професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в секретаріаті Київської міської ради, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування.

6. Розгляд відповідних документів кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування та подання їх на розгляд конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради.

7. Здійснення організаційного забезпечення роботи конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад, оформлення протоколів її засідань

8. Підготовка матеріалів для здійснення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування. Підготовка довідок про результати спеціальної перевірки.

9. Здійснення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, підготовка довідок про її результати.

10. Здійснення прийому відповідних документів від претендентів на посади службовців секретаріату Київської міської ради.

11. Забезпечує підготовку відповідних документів про призначення (прийняття) на посади та звільнення з посад працівників секретаріату Київської міської ради, забезпечує видачу в установленому порядку звільненій особі копії розпорядження про звільнення.

12. Організація складання та прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування, яка вперше вступає на службу, внесення про це записів до трудових книжок.

13. Підготовка відповідних документів щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, внесення про це записів до трудових книжок.

14. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок (в тому числі в електронному форматі) та особових справ (особових карток) працівників секретаріату Київської міської ради.

15. Ознайомлення працівників секретаріату Київської міської ради з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

16. Організація стажування в секретаріаті Київської міської ради, здійснення контролю за його проведенням.

17. Проведення роботи з резервом кадрів секретаріату Київської міської ради, здійснення організаційно-методичного керівництва формуванням кадрового резерву.

18. Організація проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків.

19. Здійснення ведення та оформлення табелю  обліку робочого часу працівників секретаріату Київської міської ради та відділу.

20. Здійснення організаційного забезпечення роботи атестаційної комісії секретаріату Київської міської ради, оформлення протоколів засідання атестаційної комісії.

21. Участь в організаційних заходах щодо своєчасного подання посадовими особами місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

22. Разом з іншими структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради формування замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради.

23. Узагальнення потреб посадових осіб місцевого самоврядування у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації, внесення відповідних пропозицій керівництву секретаріату Київської міської ради.

24. Організація роботи щодо проходження практики (стажування) здобувачів вищої освіти.

25. Обчислення загального стажу роботи та  стажу служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років.

26. Складання графіків щорічних відпусток працівників секретаріату Київської міської ради, підготовка відповідних розпоряджень заступника міського голови - секретаря Київської міської ради,   здійснення контролю за наданням відпусток відповідної тривалості, ведення їх обліку.

27. Розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та нагородження працівників секретаріату Київської міської ради державними нагородами та заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку.

28. У межах своєї компетенції здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

29. Направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядження Київського міського голови про накладання дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядження Київського міського голови про накладання (скасування розпорядження Київського міського голови про накладання дисциплінарного стягнення) на посадову особу секретаріату Київської міської ради за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

30. Опрацювання та облік листків тимчасової непрацездатності працівників секретаріату Київської міської ради, ведення протоколів засідання комісії з соціального страхування.

31. У межах компетенції підготовка документів про відрядження працівників секретаріату Київської міської ради.

32. Проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) роботи щодо укладання, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Київської міської ради.

33. Організація та ведення військового обліку призовників зі військовозобов’язаних та  бронювання військовозобов’язаних.

34. Здійснення кадрового забезпечення помічників-консультантів народних депутатів України та помічників-консультантів депутатів Київської міської ради.

35. Видача та облік посвідчень працівникам секретаріату Київської міської ради та помічникам-консультантам депутатів Київської міської ради.

36. Оформлення та видача довідок з місця роботи працівникам секретаріату Київської міської ради та помічникам-консультантам депутатів Київської міської ради.

37. Здійснення реєстрації розпоряджень заступника міського голови - секретаря Київської міської ради в інформаційно-телекомунікаційній системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва” на базі системи електронного документообігу “АСКОД” та їх відповідної розсилки.

38. Підготовка та оформлення копій розпоряджень заступника міського голови - секретаря Київської міської ради та документів з кадрових питань.

39. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів Київської міської ради.

40. Ведення діловодства в інформаційно-телекомунікаційній системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва” на базі системи електронного документообігу “АСКОД”.

41. Складання номенклатури справ, забезпечення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архів.

42. Здійснення заходів щодо забезпечення інформаційного наповнення у мережі Інтернет веб сайту Київської міської ради у межах компетенції відділу.

43. Надання консультативної допомоги з питань управління персоналом, законодавства про працю та служби в органах місцевого самоврядування.

44. Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

Розширений пошук

Графік роботи

Пн-Чт 09:00 - 18:00

Пт 09:00 - 16:45

Сб-Нд вихідний

обід 13:00 - 13:45