Первинні вкладки

Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 26 вересня 2002 року N 10/170

Про органи самоорганізації населення в м. Києві

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради
 від 28 грудня 2006 року N 538/595,
 від 17 липня 2008 року N 12/12

(У тексті рішення та у додатках до нього слова "постійна комісія Київради з питань самоврядування та інформаційної політики" замінено словами "постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків" у відповідних відмінках згідно з рішенням Київської міської ради від 28 грудня 2006 року N 538/595)

(У тексті рішення та у додатках до нього слова "постійна комісія Київради з питань самоврядування та інформаційної політики" замінено словами "постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики" у відповідних відмінках згідно з рішенням Київської міської ради від 17 липня 2008 року N 12/12)

 

 

Відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", враховуючи рішення Київради від 20.06.2002 N 79/79 "Про заходи щодо органів самоорганізації населення в м. Києві", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві згідно з додатком 1.

2. Затвердити Типове положення про органи самоорганізації населення в м. Києві згідно з додатком 2.

3. Доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):

організацію проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання;

ведення єдиного реєстру органів самоорганізації населення в м. Києві при їх реєстрації відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 рішення Київради від 28.03.2002 N 373/1807 "Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 

 

 

Додаток 1
до рішення Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170 

 

Порядок
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві

1. Загальні положення

1.1. Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста Києва, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення".

1.2. Орган самоорганізації населення є однією із форм участі членів територіальної громади міста Києва у вирішенні окремих питань місцевого значення.

1.3. Основними завданнями органу самоорганізації населення є:

1.3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

1.3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

1.3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.4. Органами самоорганізації населення є:

- будинкові комітети (у межах території будинку, кількох будинків);

- вуличні комітети (у межах території вулиці, кількох вулиць);

- квартальні комітети (у межах території кварталу);

- комітети мікрорайонів (у межах території житлово-експлуатаційної організації);

- комітети районів у місті (у межах одного або кількох районів у місті).

2. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення

2.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до Київської міської ради звертаються збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території (будинку, будинків), які мають право голосу.

Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

2.2. На зборах (конференції) жителів за місцем проживання приймаються рішення про:

а) ініціювання створення органу самоорганізації населення;

б) назву органу самоорганізації населення;

в) основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;

г) територію, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення, кількість населення;

д) обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у Київраді;

е) доручення ініціативній групі щодо подання до Київради заяви про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2.3. На виконання рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання ініціативна група подає до Київради:

а) заяву про створення органу самоорганізації населення (додаток 1);

б) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності органу самоорганізації населення (додаток 2);

в) список учасників зборів (конференції) за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів (додаток 3).

3. Порядок надання дозволу на створення органів самоорганізації населення

3.1. Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення здійснюється Київською міською радою.

3.2. Документи на створення органу самоорганізації населення реєструються згідно із встановленим порядком і направляються до постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики, яка готує розгляд цього питання на сесію Київради згідно з Регламентом ради.

3.3. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд Київради, розглядається на найближчому її засіданні (сесії) за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

У рішенні Київради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення обов'язково зазначаються:

а) назва органу самоорганізації населення;

б) основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;

в) повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення;

г) територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3.4. Рішення Київради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів у встановленому порядку.

Ініціативній групі по створенню органу самоорганізації населення видається копія рішення Київради.

3.5. Київрада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених Законом України "Про органи самоорганізації населення".

3.6. Рішення Київради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

3.7. Всі створені органи самоорганізації населення в м. Києві вносяться до єдиного реєстру органів самоорганізації населення, який ведеться виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією).

4. Порядок припинення повноважень органів самоорганізації населення

4.1. Орган самоорганізації населення обирається на термін повноважень Київради.

4.2. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення".

4.3. Питання про припинення повноважень органу самоорганізації населення вноситься на розгляд Київради за поданням Київського міського голови, депутатів Київради, постійних комісій Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

4.4. Розгляд Київрадою питання про припинення повноважень органів самоорганізації населення відбувається за тією ж процедурою, що і надання дозволу на їх створення.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради 

 
В. Яловий 

 

 

Додаток 1
до Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві
(затверджений рішенням Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170) 

 

Типовий зразок

Київська міська рада 

 

Ініціативної групи по створенню органу самоорганізації населення (будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону)
"____ назва _____

 

ЗАЯВА

Про створення органу самоорганізації населення 

 

Відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від "___ " ____________ 200_  року) по ініціюванню створення органу самоорганізації населення, просимо надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення:

а) будинкового комітету "__ назва __" в межах будинку N __ (будинків NN __) по вул. _________ в ________ районі м. Києва;

б) вуличного комітету "__ назва __" в межах вулиці ______ (частини вулиці _______, вулиць ________) в ______ районі м. Києва;

в) квартального комітету "__ назва __" в межах території кварталу, обмеженого вулицями ______ в ________ районі м. Києва;

г) комітету мікрорайону "__ назва __" в межах території окремого мікрорайону (житлово-експлуатаційної організації N __) в _______ районі м. Києва.

Додатки:

1. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від "___" ____________ 200_ року) по ініціюванню створення органу самоорганізації населення.

2. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення.

Ініціативна група:

Підпис 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Домашня адреса 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Додаток 2
до Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві
(затверджений рішенням Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170) 

 

Типовий зразок

ПРОТОКОЛ
зборів (конференції) жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення (будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону)

"_______________________"
(назва)

"___" ____________ 200__ року 

  

м. Київ 

 

 

Присутні:

1. Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ____ осіб (список додається).

2. Запрошені:

а) депутати;

б) представники виконавчого органу відповідної ради (Київської міської державної адміністрації, районної у м. Києві державної адміністрації);

в) інші.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2. Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

4. Про створення органу самоорганізації населення:

4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4.2. Назва органу самоорганізації населення.

4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення.

4.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість населення.

4.5. Про легалізацію органу самоорганізації населення.

5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів (конференції) у Київській міській раді (районній раді).

6. Про доручення ініціативній групі подати до Київської міської ради (районної ради) заяву про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою зборів (конференції):

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Серія і номер паспорта 

Домашня адреса 

  

  

  

  

 

2. Обрати секретарем зборів (конференції):

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Серія і номер паспорта 

Домашня адреса 

  

  

  

  

 

2. Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання

СЛУХАЛИ:

1. На території (______) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) всього жителів ____ осіб.

2. На території (______) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) жителів, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ____ осіб.

3. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання бере участь (представлено) жителів, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ____ осіб.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання бере участь (представлено) не менше половини жителів (будинку N __, будинків NN __), або території (вулиці, вулиць, кварталу, мікрорайону), що на законних підставах тут проживають (зареєстровані за місцем проживання), які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.

2. Вважати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний зборів (конференції) жителів за місцем проживання:

1. Про створення органу самоорганізації населення:

1.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.

1.2. Назва органу самоорганізації населення.

1.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення.

1.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість населення.

1.5. Про легалізацію органу самоорганізації населення.

2. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів (конференції) у Київській міській раді (районній раді).

3. Про доручення ініціативній групі подати до Київської міської ради (районної ради) заяву про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

4. Про створення органу самоорганізації населення

4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

Ініціювати створення органу самоорганізації населення.

4.2. Назва органу самоорганізації населення

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

Органу самоорганізації населення дати таку назву:

Орган самоорганізації населення - (будинковий, вуличний, квартальний комітет, комітет мікрорайону) "_________".      
                                              (назва) 

4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення такі:

1.

2.

4.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість населення

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, така: (вказати будинки, вулиці).

2. Кількість населення на території діяльності органу самоорганізації населення: всього ____ жителів.

4.5. Про легалізацію органу самоорганізації населення

СЛУХАЛИ:

1.

2

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

Легалізацію органу самоорганізації населення здійснити шляхом його реєстрації з набуттям статусу юридичної особи (повідомлення про заснування без статусу юридичної особи).

5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів (конференції) у Київській міській раді (районній раді)

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" 

___; 

"Проти" 

___; 

"Утримались" 

___; 

"Не голосували" 

___; 

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування" - 

___. 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у Київській міській раді (районній раді) у кількості ____ осіб.

2. Обрати склад ініціативної групи, персонально:

N
п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Серія і номер паспорта 

Домашня адреса 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Додаток 3
до Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві
(затверджений рішенням Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170) 

 

Типовий зразок

СПИСОК
учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення (будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону)

 "______ назва _______"

"___" ____________ 200_ року 

  

м. Київ 

 

 

N
п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Серія і номер паспорта 

Домашня адреса 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Примітка: В колонці "Рік народження" для громадян, яким у поточному році виповнилося 18 років, вказується і дата народження.

Голова зборів (конференції) 

________
(підпис) 

(Прізвище, ініціали) 

Секретар зборів (конференції) 

________
(підпис) 

(Прізвище, ініціали) 

 

 

 

Додаток 2
до рішення Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170 

 

Типове положення
про органи самоорганізації населення

Стаття 1. Мета Положення

Це Положення визначає правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення в місті Києві.

Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Положенні

Основні терміни, використані в цьому Положення, мають таке значення:

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста Києва або його частин, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення";

власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України Київською міською радою органу самоорганізації населення під час його утворення;

делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження Київської міської ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення.

Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальної громади міста Києва у вирішенні окремих питань місцевого значення.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у місті Києві.

3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

1) створення умов для участі жителів м. Києва у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, Закону України "Про органи самоорганізації населення" та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради та відповідної районної у місті Києві ради, статуту територіальної громади міста Києва, розпоряджень Київського міського голови, голови відповідної районної у місті Києві ради, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганізації населення, рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання, які їх обрали.

Стаття 5. Статус органу самоорганізації населення як юридичної особи

Орган самоорганізації населення у разі реєстрації наділяється правом юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, основні та оборотні засоби, печатку, бланки зі своїм найменуванням.

Стаття 6. Принципи організації та діяльності органу самоорганізації населення

Організація та діяльність органу самоорганізації населення грунтуються на принципах:

1) законності;

2) гласності;

3) добровільності щодо взяття окремих повноважень Київської міської ради;

4) територіальності;

5) виборності;

6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Київською міською радою;

7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

8) фінансової та організаційної самостійності.

Стаття 7. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному Законом України "Про органи самоорганізації населення", можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території міста Києва.

2. Забороняються будь-які обмеження права жителів, які проживають на території міста Києва, на участь у відповідному органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.

Стаття 8. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території міста Києва, відповідного району в місті Києві, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням Київської міської ради, що дала дозвіл на створення:

а) вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;

б) комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в місті Києві;

в) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів;

г) комітету району в місті Києві - в межах одного або кількох районів у місті Києві, якщо його межі не співпадають з межами діяльності відповідно районної у місті Києві ради.

Стаття 9. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення на порядок надання дозволу на його створення

Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення та порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення визначається Законом України "Про органи самоорганізації населення".

Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

2. Організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання покладається на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

У разі необхідності за розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання може покладатись на відповідну районну в м. Києві державну адміністрацію.

3. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

4. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

5. Переобрання органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 11. Термін повноважень органу самоорганізації населення

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень Київської міської ради, якщо інше не передбачено рішенням ради.

Стаття 12. Положення про орган самоорганізації населення

1. Збори (конференція) жителів на підставі рішення Київської міської ради про створення органів самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів та рішень Київської міської ради, відповідної районної у місті Києві ради затверджують Положення про орган самоорганізації населення (далі - Положення).

2. У Положенні зазначаються:

1) назва та юридична адреса органу самоорганізації населення;

2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;

3) права і обов'язки членів органу самоорганізації населення;

4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;

5) строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення;

6) порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;

7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;

8) інші питання, пов'язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення Положення про нього покладається на Київську міську раду, відповідну районну у місті Києві раду та на виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію), який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.

Стаття 13. Легалізація органу самоорганізації населення

1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим органом (далі - реєструючий орган) Київради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку згідно з Законом України "Про органи самоорганізації населення".

3. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) затверджує методичні рекомендації порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації.

Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації населення

1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону у Київській міській раді, відповідній районній у місті Києві раді та їх виконавчих органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, голови відповідної районної у місті Києві ради;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Києві та проектів місцевих бюджетів;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяти депутатам відповідних рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

2. Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому Законом України "Про органи самоорганізації населення".

3. Орган самоорганізації населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України "Про органи самоорганізації населення".

4. Київська міська рада, відповідна районна у місті Києві рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

Стаття 15. Делеговані повноваження Київської міської ради, районної у місті Києві ради

1. Київська міська рада, відповідна районна у місті Києві рада можуть додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснюють контроль за їх виконанням.

2. Київська міська рада або районна у місті Києві рада не можуть делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевих рад.

3. За рішенням Київської міської ради або районної у місті Києві ради орган самоорганізації населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому відповідною радою.

4. Якщо рішення ради про наділення органу самоорганізації населення повноваженням відповідної ради не забезпечене фінансами і майном, збори (конференція) жителів за місцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цій підставі звернутися до відповідної ради про виключення такого повноваження з числа делегованих органу самоорганізації населення.

Стаття 16. Фінансова основа органу самоорганізації населення

1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому Київською міською радою, районною у місті Києві радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;

добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

інші надходження, не заборонені законодавством.

2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, на цілі та в межах, визначених відповідною радою.

Стаття 17. Матеріальна основа діяльності органу самоорганізації населення

Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому Київською міською радою, районною у місті Києві радою в оперативне управління.

Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користується майном згідно з його призначенням.

Стаття 18. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.

2. Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання.

3. Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

Стаття 19. Організація роботи органу самоорганізації населення

1. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.

2. Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

4. Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

5. Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

Стаття 20. Рішення органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.

2. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються Київською міською радою, відповідною районною у місті Києві радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

Стаття 21. Правовий статус членів органу самоорганізації населення

1. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.

2. За рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення.

Стаття 22. Повноваження керівника органу самоорганізації населення

1. Керівник органу самоорганізації населення - особа, яка обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.

2. Керівник органу самоорганізації населення:

1) організовує роботу цього органу;

2) скликає і проводить його засідання;

3) організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;

4) є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

5) представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;

6) виконує доручення органу самоорганізації населення;

7) здійснює інші повноваження, визначені Законом України "Про органи самоорганізації населення" та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням.

3. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку і межах, передбачених Положенням.

Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганізації населення

1. Секретар органу самоорганізації населення:

1) організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

2) забезпечує ведення діловодства;

3) забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;

4) контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;

5) виконує інші передбачені Положенням обов'язки.

2. У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов'язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.

Стаття 24. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють:

1) Київська міська рада, районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи;

2) виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація), який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;

3) збори (конференція) жителів за місцем проживання.

Стаття 25. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення

1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

1) невиконання рішень Київської міської ради, відповідної районної у місті Києві ради, їх виконавчих органів - за рішенням Київської міської ради, яка дала дозвіл на його створення:

2) невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду.

2. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у місті Києві, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.

Стаття 26. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення

1. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення" та його Положення.

2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення фінансові ресурси та майно повертаються Київській міській раді, відповідній районній у місті Києві раді.

Стаття 27. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення

1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність.

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.

3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях Київської міської ради, відповідних районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

Стаття 28. Відповідальність органу самоорганізації населення та його посадових осіб за порушення законодавства

1. Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення, їх керівників та членів можуть бути оскаржені до відповідної ради або до суду.

2. Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, актам законодавства, Положенню про цей орган та іншим рішенням Київської міської ради, відповідної районної у місті Києві ради, їх виконавчих органів, розпорядженням Київського міського голови, голови відповідної районної у місті Києві ради, а також рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень в установленому порядку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради 

 
В. Яловий 

 

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017

 

Розширений пошук