Київська міська молодіжна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  від 31.10.2023 № 1066 "Про затвердження персонального складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді"

 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОЧИНАЄ ФОРМУВАННЯ ПЕРШОГО СКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ПРИ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

На виконання рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4010/4051 «Про Київську міську молодіжну раду при Київській міській раді» (далі – рішення), розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 07.06.2023 № 120 «Про формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді» (далі – розпорядження) та розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 27.07.2023 № 168 «Про деякі питання формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській»  раді» Київська міська рада оголошує про початок (продовження) формування першого складу Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді (далі – Київська міська молодіжна рада).

Загальний склад Київської міської молодіжної ради становить не більше ніж 56 осіб віком від 14 до 35 років з фіксованою квотою від різних груп молоді міста Києва (далі – заінтересовані суб’єкти), а саме:

23 особи – від органів студентського самоврядування закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти, розташованих на території міста Києва (далі – органи студентського самоврядування);

11 осіб – від дитячих та/або молодіжних громадських об’єднань, що зареєстровані в установленому порядку не менше ніж за рік до дня подання документів для участі у формуванні складу Київської міської молодіжної ради та провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території міста Києва, мають підтвердження реалізованих ними проєктів за рахунок бюджетних та/або залучених коштів, що свідчить про систематичність провадження діяльності у сфері молодіжної політики на території міста Києва.

Відповідний досвід діяльності громадського об’єднання та реалізованих ним проєктів може бути підтверджений щорічними та іншими звітами громадського об’єднання, повідомленнями у засобах масової інформації, іншою інформацією про реалізовані громадським об’єднанням проєкти у сфері молодіжної політики, що визначено її завданнями згідно з частиною другою статті 3 Закону України «Про основні засади молодіжної політики».

3 особи – від громадських об’єднань учасників бойових дій, що зареєстровані в установленому порядку не менше ніж за рік до дня подання документів для участі у формуванні складу Київської міської молодіжної ради та провадять діяльність у сфері молодіжної політики на території міста Києва, мають підтвердження реалізованих ними проєктів за рахунок бюджетних та/або залучених коштів, що свідчить про систематичність провадження діяльності у сфері молодіжної політики на території міста Києва.

Відповідний досвід діяльності громадського об’єднання та реалізованих ним проєктів може бути підтверджений щорічними та іншими звітами громадського об’єднання, повідомленнями у засобах масової інформації, іншою інформацією про реалізовані громадським об’єднанням проєкти у сфері молодіжної політики, що визначено її завданнями згідно з частиною другою статті 3 Закону України «Про основні засади молодіжної політики».

11 осіб – від органів учнівського самоврядування міського та адміністративних районів міста Києва за поданням відповідних органів учнівського самоврядування (по 1 представнику від міського та кожного із районних органів учнівського самоврядування).

По 1 представнику – від молодіжних організацій політичних партій, представлених у депутатських фракціях, утворених на I сесії Київської міської ради відповідного скликання.

1 особа – від Київської Малої академії наук (за поданням Київської Малої академії наук).

Якщо ви виявили бажання бути членом Київської міської молодіжної ради і відповідаєте вимогам, встановленим рішенням, просимо подати до Київської міської ради на адресу Київської міської ради: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 або електронною поштою: [email protected], такі документи:

 • Органи студентського самоврядування:

1) копію Положення про орган студентського самоврядування закладу передвищої та/або вищої освіти, затвердженого в установленому законом порядку;

2) копію протоколу органу студентського самоврядування з рішенням про делегування представника відповідного органу студентського самоврядування для участі у формуванні складу Київської міської молодіжної ради;

3) заяву кандидата про участь у рейтинговому інтернет-голосуванні, яка також має містити відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

4) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

5) автобіографію кандидата, у якій зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях;

6) мотиваційний лист кандидата обсягом до 3000 друкованих знаків з пробілами, у якому викладаються мотиви бути обраним до складу Київської міської молодіжної ради;

7) письмову згоду на обробку персональних даних;

8) кольорове фото кандидата в електронній формі;

9) презентацію органу студентського самоврядування щодо планів розвитку молодіжної політики у місті Києві обсягом до 10 слайдів.

 • Громадські об’єднання та громадські об’єднання учасників бойових дій:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидата для участі в рейтинговому інтернет-голосуванні;

2) копію Статуту громадського об’єднання;

3) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4) інформацію про досвід діяльності громадського об’єднання відповідно до підпунктів 18.2, 18.3 пункту 18 розділу III Положення про Київську міську молодіжну раду, затвердженого рішенням;

5) заяву кандидата про участь у рейтинговому інтернет-голосуванні, яка також має містити відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

6) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

7) автобіографію кандидата, у якій зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях, інформація про досвід і досягнення в роботі у сфері молодіжної політики;

8) мотиваційний лист кандидата, у якому викладаються мотиви бути обраним до складу Київської міської молодіжної ради;

9) письмову згоду на обробку персональних даних;

10) кольорове фото кандидата в електронній формі;

11) інформацію про громадське об’єднання в мережі Інтернет, що може включати посилання на вебсайт громадського об’єднання, посилання на сторінку громадського об’єднання у соціальних мережах, посилання на сторінку кандидата на вебсайті громадського об’єднання, посилання на сторінку кандидата у соціальних мережах, інші посилання на публікації, що дають змогу оцінити діяльність громадського об’єднання.

 • Молодіжні організації політичних партій, представлених у депутатських фракціях, утворених на I сесії Київської міської ради відповідного скликання, органи учнівського самоврядування районів міста Києва та Київська Мала академія наук:

1) подання у довільній формі;

2) письмову згоду особи бути делегованим до складу Київської міської молодіжної ради зі згодою на обробку персональних даних;

3) автобіографію кандидата, у якій зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (зокрема на виборних посадах), членство у політичних партіях;

4) мотиваційний лист кандидата, у якому викладаються мотиви бути делегованим до складу Київської міської молодіжної ради;

5) кольорове фото кандидата в електронній формі;

6) копію документа, що посвідчує особу кандидата.

Відповідальність за достовірність поданих відомостей у документах, передбачених рішенням, несуть суб’єкти їх подання.

Прийняття та попередній розгляд документів від заінтересованих суб’єктів, передбачених пунктом 18 розділу ІІІ Положення про Київську міську молодіжну раду, затвердженого рішенням відбуватиметься у період з 19.06.2023 (з 09.00) до 19.07.2023 (до 23.59) (додатковий 24.08.2023 (з 09:00) – 24.09.2023 (до 23:59) та здійснюватиметься управлінням документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради секретаріату Київської міської ради та управлінням з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації секретаріату Київської міської ради.

Документи надсилаються на адресу Київської міської ради: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 або електронною поштою: [email protected]

За консультативно-методичною допомогою просимо звертатись до секретаріату Київської міської ради за тел.: +38 (044) 202-70-48, а також на електронну пошту [email protected].

Розширений пошук

 • Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників КАРС «Київська служба порятунку»
 • Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».
 • Про внесення змін та доповнень до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176 та Положенням про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.02.2024 № 7796/7837
 • Про затвердження Угоди про підготовку кредитного фінансування
 • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 січня 2022 року № 4175/4216 «Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки»
 • Про безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва окремого індивідуально визначеного майна
 • Про передачу громадянину Саржицькому Володимиру Олександровичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Чорничній, 2-а (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (496273709)
 • Про передачу громадянину Кирилову Павлу Валентиновичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Підбірній, 2 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (392721044)
 • Про передачу громадянину Савінову Володимиру Миколайовичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Чорничній, 3 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (506127465)
 • Про поновлення акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» договору на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 18 червня 1999 року № 69-5-00024 для експлуатації та обслуговування будинку відділення № 5394 банку на вул. Вадима Гетьмана, 26-а у Солом'янському районі м. Києва (340576892)