Статут територіальної громади міста Києва

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 березня 2002 року N 371/1805

Про Статут територіальної громади міста Києва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради
 від 19 грудня 2002 року N 154/314,
 від 27 лютого 2003 року N 263/423,
від 13 листопада 2014 року N 371/371

Відповідно до статті 5 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статей 8, 9, 19 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення зборів повноважних представників територіальної громади міста Києва (в порядку місцевої ініціативи) від 25 березня 2002 року, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Статут територіальної громади міста Києва згідно з додатком N 1.

2. Створити редакційну комісію для врахування зауважень депутатів Київради та редагування тексту Статуту територіальної громади міста Києва і затвердити її склад згідно з додатком N 2.

3. Доручити Київському міському голові за участю редакційної комісії здійснити необхідні організаційно-правові заходи для реєстрації Статуту територіальної громади міста Києва у Міністерстві юстиції України.

4. Головному управлінню преси та інформації Київської міської державної адміністрації забезпечити через засоби масової інформації, зокрема газети "Хрещатик", "Столиця", "Вечірній Київ", оприлюднення Статуту територіальної громади міста Києва.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київради В. Ялового.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 

 

 

Додаток N 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Київської міської ради
від 28 березня 2002 р. N 371/1805
(із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради
від 19 грудня 2002 р. N 154/314, 
рішенням Київради
від 27 лютого 2003 р. N 263/423)

Зареєстровано
наказом Міністерства юстиції України
від 2 лютого 2005 р. N 14/5   

 

СТАТУТ
територіальної громади міста Києва

Преамбула

Київська міська рада як повноважний представник територіальної громади міста Києва,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, Українським народом, Українською державою, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями киян,

проявляючи повагу до людини і громадянина, прав, свобод, честі та гідності членів територіальної громади міста Києва,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди та забезпечення політичної стабільності у місті Києві,

виконуючи волю територіальної громади міста Києва щодо забезпечення належного життєвого рівня киян та покращання їх добробуту,

керуючись положеннями Декларації про державний суверенітет України, Акта проголошення незалежності України, Конституції України, Законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", Загальної декларації прав людини, Європейської Хартії про місцеве самоврядування, Європейської Хартії міст,

враховуючи вікові історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування у місті Києві, а також спеціальний Статус міста Києва як столиці Української держави,

приймає цей Статут.

РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Територіальна громада міста Києва

1. Територіальна громада міста Києва є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.

2. Територіальна громада міста Києва реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

3. Територіальна громада міста Києва має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю членів територіальної громади міста Києва, а також розвитком міста Києва, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

4. Територіальна громада міста Києва створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення.

5. Територіальна громада міста Києва сприяє зміцненню громадської злагоди, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню у місті Києві гідних людини умов життя, праці і відпочинку.

6. Громадяни України, які мешкають на території міста Києва, реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до територіальної громади міста Києва, яка визначається без будь-яких обмежень і незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території міста Києва, мовної чи іншої ознаки.

7. Право на участь у прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування у місті Києві мають громадяни, яким чинним законодавством України надано право голосу.

Стаття 2. Статус міста Києва

Місто Київ є столицею України і згідно з Конституцією України має спеціальний статус та відповідні особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ".

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва

1. Територія міста Києва є складовою частиною території України.

2. Територію міста Києва утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір в межах зовнішнього адміністративного кордону, встановленого Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами.

3. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті, які утворюються Київською міською радою.

4. Встановлення та зміна меж території районів у місті Києві вирішується Київською міською радою відповідно до законодавчих актів України.

Стаття 4. Символіка міста Києва

1. Офіційними символами міста є його Герб, Прапор та Гімн.

2. Основою Герба міста Києва є зображення Архангела Михаїла.

3. Прапор міста Києва - це оздоблене золотою смугою з бахромою блакитне полотнище із зображенням у центрі постаті Архангела Михаїла.

4. Гімном територіальної громади міста Києва є твір "Як тебе не любити, Києве мій" на вірш Дмитра Луценка і музику Ігоря Шамо в такій редакції:

"Грає море зелене,
Тихий день догора.
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти
Закоханих мрій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

Де колишуться віти
Закоханих мрій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

В очі дивляться канни,
Серце в них переллю.
Хай розкажуть коханій,
Як я вірно люблю.

Буду мріяти й жити
На крилах надій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

Буду мріяти й жити
На крилах надій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

Спить натомлене місто
Мирним, лагідним сном.
Ген вогні, як намисто,
Розцвіли над Дніпром.

Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій...
Як тебе не любити,
Києве мій!

Вечорів оксамити,
Мов щастя прибій...
Як тебе не любити,
Києве мій!".

(статтю 4 доповнено новим пунктом 4 згідно з рішенням
 Київської міської ради від 13.11.2014 р. N 371/371,
пункти 4 - 5 вважати відповідно пунктами 5 - 6)

5. Опис та порядок використання офіційної символіки визначається Положенням, яке затверджує Київська міська рада.

6. Райони у місті Києві можуть мати власну символіку, яка визначається районними у місті Києві радами.

Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади міста Києва

1. Пам'ятними датами територіальної громади міста Києва є:

- 15 січня - прийняття Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ";

- 28 березня - прийняття Статуту територіальної громади міста Києва;

- остання неділя травня - День Києва;

- 24 липня - День Українського національного прапора в місті Києві;

- перша неділя жовтня - День київського студентства;

- 6 листопада - звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників.

2. Порядок проведення міських свят встановлює Київська міська рада.

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Києва

1. Особам, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста Києва, може бути присвоєне звання "Почесний громадянин міста Києва".

2. Порядок присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" встановлюється Положенням, яке затверджує Київська міська рада.

3. За вагомі особисті заслуги у розвитку міста Києва членам територіальної громади Києва та іншим особам за розпорядженням Київського міського голови може вручатися нагрудний знак "Знак Пошани".

4. Порядок вручення нагрудного знака "Знак Пошани" встановлюється Положенням, яке затверджує Київська міська рада.

5. Київська міська рада може запроваджувати інші почесні звання і заохочувальні відзнаки.

Стаття 7. Міста-побратими міста Києва 

Київ може мати міста-побратими. Вибір міста-побратима здійснюється за рішенням Київської міської ради на основі двосторонніх угод.

РОЗДІЛ II.
 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя у місті Києві

1. Відповідно до Конституції України народовладдя у місті Києві здійснюється безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

2. Організаційно-правові форми здійснення народовладдя у місті Києві встановлюються Конституцією, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких встановлена Верховною Радою України та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у місті Києві

1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування і носієм усіх його публічних прав є територіальна громада міста Києва.

2. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста Києва як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи.

3. Система місцевого самоврядування у місті Києві включає:

- територіальну громаду міста Києва;

- Київську міську раду;

- Київського міського голову;

- виконавчий орган Київської міської ради;

- районні у місті Києві ради;

- виконавчі органи районних у місті Києві рад;

- органи самоорганізації населення.

4. Члени територіальної громади міста Києва мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у загальних зборах, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого значення, створювати органи територіальної самоорганізації населення.

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Києві

1. Територіальна громада міста Києва безпосередньо здійснює місцеве самоврядування шляхом:

- референдуму;

- виборів органів і посадової особи;

- загальних зборів;

- місцевих ініціатив;

- громадських слухань.

2. Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Києві визначається законами України, цим Статутом та рішеннями Київської міської ради.

Стаття 11. Загальні збори

1. Загальні збори у місті Києві є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Києва у вирішенні питань місцевого самоврядування.

2. Загальні збори проводяться за місцем проживання членів територіальної громади міста Києва.

3. Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста Києва, яке прийняте більш, ніж 100 учасниками таких зборів, вважається обов'язковим до розгляду на сесії районної у місті Києві ради.

4. Рішення загальних зборів членів територіальної громади міста Києва, яке прийняте більш, ніж 1000 учасниками таких зборів, вважається обов'язковим до розгляду на сесії Київської міської ради.

5. Ініціатори проведення загальних зборів, рішення яких буде передано до розгляду відповідних рад, за 10 днів до дня їх проведення повідомляють Київського міського голову та (або) голів районних у місті Києві рад про питання, які будуть розглядатися на цих зборах, час і місце їх проведення.

6. Загальні збори жителів за місцем проживання можуть скликатися Київським міським головою, Київською міською радою, районними у місті Києві радами, їх виконавчими органами, органами самоорганізації населення, депутатами Верховної Ради України, обраними у відповідних мажоритарних виборчих округах, депутатами Київської міської ради та районних у місті Києві рад, ініціативними групами членів територіальної громади міста Києва.

7. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення більшістю присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення загальних зборів жителів за місцем проживання підписується головою і секретарем зборів, а з питань, що передаються на розгляд відповідних рад, - усіма учасниками зборів, які підтримують прийняте рішення.

Стаття 12. Місцеві ініціативи

1. Члени територіальної громади міста Києва мають право ініціювати розгляд у Київській міській раді, а також у відповідних районних у місті Києві радах в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією України, законами України та цим Статутом до предметів відання місцевого самоврядування у місті Києві.

2. Місцева ініціатива оформляється у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи прийняття певного рішення Київською міською радою або районною у місті Києві радою.

3. Письмові пропозиції, передані на розгляд районної у місті Києві ради, повинні бути підписані не менш, ніж 100 членами територіальної громади міста Києва.

4. Письмові пропозиції, передані на розгляд Київської міської ради, повинні бути підписані не менш, ніж 1000 членами територіальної громади міста Києва.

5. Місцева ініціатива, внесена у встановленому порядку на розгляд Київської міської ради чи районної у місті Києві ради, підлягає обов'язковому розгляду цією радою на відкритому засіданні ради за обов'язковою участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

6. Рішення Київської міської ради, а також відповідної районної у місті Києві ради, прийняті з питань, внесених на їх розгляд шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюються в порядку, що визначається відповідною радою при розгляді таких питань.

Стаття 13. Громадські слухання

1. Члени територіальної громади міста Києва мають право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами Київської міської ради, відповідної районної у місті Києві ради, а також Київським міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування у місті Києві, під час яких вони можуть заслуховувати вказаних осіб, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування у місті Києві.

2. Громадські слухання з питань, віднесених до відання Київського міського голови та Київської міської ради, проводяться не рідше одного разу на рік, а з питань, віднесених до відання районної у місті Києві ради, - не рідше двох разів на рік.

3. На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.

4. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

5. Виконавчі органи Київської міської ради та районних у місті Києві рад надають допомогу у підготовці та проведенні громадських слухань.

6. Про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, члени територіальної громади міста Києва сповіщаються не пізніше як за 10 днів до їх проведення через засоби масової інформації.

7. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.

8. Про результати громадських слухань Київська міська рада, районна у місті Києві рада інформує членів територіальної громади міста Києва у десятиденний термін.

Стаття 14. Органи самоорганізації населення міста Києва

1. Органи самоорганізації населення є формою участі територіальної громади міста Києва у вирішенні окремих питань місцевого значення.

2. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації населення належить жителям відповідної території в межах юрисдикції територіальної громади міста Києва.

3. Органи самоорганізації населення міста Києва створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у місті Києві. Жителі міста Києва мають право створювати й інші органи самоорганізації.

4. Всі органи самоорганізації населення міста Києва, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.

5. Органи самоорганізації населення міста Києва сприяють створенню умов для реалізації кожним киянином його невід'ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою міста Києва, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.

6. Порядок створення та діяльність органів самоорганізації населення визначаються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про органи самоорганізації населення", цим Статутом та рішеннями Київської міської ради.

7. Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення та порядок їх реєстрації визначається Київською міською радою відповідно до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ III.
ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ

Стаття 15. Київська міська рада

1. Київська міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування у місті Києві.

Київська міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунок в банку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та мати інші реквізити і повноваження відповідно до законодавства.

2. Київська міська рада відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" правомочна розглядати і вирішувати питання загальної компетенції та відповідно до статті 26 зазначеного Закону вирішувати питання виключної компетенції.

Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" (стаття 22) Київській міській раді надані додаткові права.

3. Порядок формування міської та районних у місті Києві рад визначається частиною п'ятою статті 41 та статтею 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. Порядок організації і проведення виборів депутатів до Київської міської та районних у місті Києві рад проводиться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Стаття 16. Київський міський голова

1. Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Києва і виконує повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Київський міський голова головує на засіданнях Київської міської ради і очолює виконавчий орган Київської міської ради (міську державну адміністрацію).

3. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" передбачає додаткові повноваження Київського міського голови, пов'язані з виконанням містом Києвом столичних функцій.

4. Київський міський голова здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської міської ради, несе відповідальність за виконання ним функцій виконавчої влади в частині здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій та, у зв'язку з цим, виконує відповідні повноваження.

На підставі статті 16 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Київський міський голова призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади,

5. Київський міський голова за погодженням з Київською міською радою призначає та звільняє з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

6. Повноваження Київського міського голови можуть бути достроково припинені в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

Стаття 17. Сесії Київської міської та районних у місті Києві рад

1. Порядок скликання та робота сесій Київської міської ради та районних у місті Києві рад визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідними регламентами Київської міської та районних у місті рад.

2. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 18. Робочі органи Київської міської ради

1. Київська міська рада відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" утворює Президію, постійні та тимчасові контрольні комісії Київської міської ради.

2. Президія діє на основі Положення про неї, яке затверджується Київською міською радою.

3. Постійні комісії Київської міської ради обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів.

4. За рішенням ради голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету може працювати в раді на постійній основі.

5. Тимчасові контрольні комісії обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

6. Порядок формування, функції та організація роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради та інших робочих органів визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом Київської міської ради та відповідними положеннями, що затверджуються радою.

Стаття 19. Депутатські групи та фракції Київської міської та районних у місті Києві рад

1. Для формування узгоджених поглядів з питань, що розглядаються Київською міською радою, районними у місті Києві радами або входять до їх компетенції, депутати, за взаємною згодою, можуть створювати депутатські групи та об'єднуватися за партійною ознакою у фракції.

2. Депутатські групи та фракції створюються на зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції.

3. Керівник групи або фракції організовує її роботу та представляє її у відносинах з іншими групами, фракціями, відповідною радою, її органами та посадовими особами.

4. Створення групи або фракції оформляється протоколом. Протокол про створення групи, фракції і списки депутатів, що входять до їх складу, підписуються керівником депутатської групи, фракції і передаються до секретаріату відповідної ради.

5. Депутат ради може бути членом тільки однієї депутатської групи, фракції.

6. Секретаріат інформує раду про створення депутатської групи та фракції, їх склад з внесенням цієї інформації до протоколу сесії ради.

Стаття 20. Секретаріат Київської міської ради

1. Секретаріат Київської міської ради утворюється радою. Структура, чисельність та витрати на його утримання встановлюються радою за поданням Київського міського голови.

2. Секретаріат здійснює організаційне, інформаційне, правове, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів.

3. Секретаріат Київської міської ради за посадою очолює заступник Київського міського голови - секретар Київської міської ради.

Стаття 21. Заступник Київського міського голови - секретар Київської міської ради

1. Заступник Київського міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені ст. 50 та ст. 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. За рішенням Київської міської ради на заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київської міської ради та її органів.

Стаття 22. Особливості повноважень районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів

1. Районні у місті Києві ради утворюються за рішенням територіальної громади міста Києва або Київської міської ради як повноважного представника первинного суб'єкта місцевого самоврядування у місті Києві відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ".

Порядок формування районних у м. Києві рад здійснюється відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Київська міська рада відповідно до чинного законодавства здійснює управління районами у місті Києві, визначає обсяги і межі повноважень районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів.

Стаття 23. Голова та заступник голови районної у місті Києві ради

1. Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою таємним голосуванням з числа її депутатів на строк повноважень ради.

2. Повноваження голови, заступника голови районної у місті Києві ради визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування.

Стаття 24. Громадські приймальні депутатів Київської міської ради

Громадські приймальні депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською радою з метою допомоги депутатам у виконанні своїх обов'язків. Порядок створення та діяльність громадських приймалень визначаються відповідним положенням, що затверджується Київською міською радою.

Стаття 25. Виконавчий орган Київської міської ради

1. Київська міська рада має власний виконавчий орган, який формується Київською міською радою відповідно до пункту 2 розділу VII Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" і паралельно виконує функції органу державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

2. Власний виконавчий орган ради є підзвітним і підконтрольним Київській міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу ради підзвітні і підконтрольні Київській міській раді та підпорядковані Київському міському голові.

Стаття 26. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва

1. Київська міська рада в межах наданих повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2. Рішення Київської міської ради приймаються на пленарних засіданнях більшістю депутатів від загального складу ради в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Рішення Київської міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Рішення Київської міської ради та її виконавчого органу, що мають нормативно-правовий характер, підлягають офіційному оприлюдненню в газеті "Хрещатик" не пізніше тридцяти днів з дня їх прийняття.

На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 27. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування міста Києва несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою міста Києва, державою, юридичними і фізичними особами.

2. Притягнення до відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на підставі Конституції України та чинних законів України.

3. Територіальна громада міста Києва в установленому порядку може порушити питання щодо дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують наданих їм законом повноважень.

4. Порядок дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування міста Києва та їх посадових осіб визначається Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ" та іншими законами України.

5. Спори щодо поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Києві, вирішуються в судовому порядку.

РОЗДІЛ IV.
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ КИЄВІ

Стаття 28. Комунальна власність територіальної громади міста Києва

1. Відповідно до Конституції України та чинного законодавства України територіальній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності, доходи міського та районних у місті Києві бюджетів, а також майнові права, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності.

2. Київська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Києва відповідно до чинного законодавства України володіє, користується та розпоряджається об'єктами права комунальної власності, в тому числі може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу.

3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються Київською міською радою відповідно до законодавства.

4. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені із власності територіальної громади міста Києва і передані іншим суб'єктам права власності без згоди територіальної громади міста Києва або відповідного рішення ради, за винятком випадків, передбачених законом.

Стаття 29. Право власності на землю територіальної громади міста Києва

1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади міста Києва перебувають усі землі в межах міста Києва, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за межами міста Києва, право комунальної власності територіальної громади міста Києва на які посвідчено відповідними державними актами.

2. Набуття права на землю територіальною громадою міста Києва та передача землі з комунальної власності державі, юридичним та фізичним особам здійснюється Київською міською радою в порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України.

Стаття 30. Планування та забудова території міста Києва

1. Київська міська рада відповідно до чинного законодавства вирішує питання планування, забудови та іншого використання території міста Києва шляхом розробки та затвердження генерального плану, детального плану, місцевих правил забудови, проектів забудови, проектів розподілу території мікрорайону та кварталу.

2. При плануванні та забудові території міста Києва Київська міська рада враховує державні, громадські та приватні інтереси.

3. Дозволи на будівництво об'єктів в місті Києві надаються виконавчим органом Київської міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України та рішеннями Київської міської ради.

Стаття 31. Управління об'єктами державної власності у місті Києві

В управлінні органів місцевого самоврядування міста Києва можуть перебувати об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. Органи виконавчої влади в місті Києві в межах, визначених Конституцією України і законами України, здійснюють державний контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, переданого в управління органам місцевого самоврядування міста Києва.

Стаття 32. Бюджет міста Києва

1. Бюджет міста Києва - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування та державної влади протягом бюджетного періоду.

2. Бюджет міста Києва містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень міського та районних органів місцевого самоврядування, міської та районних державних адміністрацій. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс бюджету.

3. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Києва.

Стаття 33. Бюджети районів у місті Києві

Склад доходів та видатків бюджетів районів у місті Києві визначається Київською міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у місті Києві радам.

Стаття 34. Місцеві податки і збори у місті Києві

1. Київська міська рада може встановлювати, відповідно до законодавства України, місцеві податки і збори, визначати їх розміри, порядок стягнення та надавати пільги окремим категоріям платників.

2. Кошти від місцевих податків і зборів зараховуються до бюджету міста або за рішенням Київської міської ради передаються до районних у місті Києві бюджетів.

РОЗДІЛ V.
ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У МІСТІ КИЄВІ

Стаття 35. Охорона правопорядку у місті Києві

1. Охорона правопорядку у місті Києві здійснюється міліцією та іншими правоохоронними органами відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавством України.

2. Київська міська рада створює відповідно до закону міліцію, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету.

3. Київська міська рада затверджує і звільняє керівників та дільничних інспекторів створеної нею міліції. Порядок подання кандидатур на посади керівників та дільничних інспекторів визначається Київською міською радою.

Стаття 36. Охорона культурної спадщини у місті Києві

1. Культурна спадщина у місті Києві - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини.

Об'єктами культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" є місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

2. Охорону культурної спадщини у місті Києві здійснює Київська міська рада, органи охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 37. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Києва

Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Києва здійснюють Київська міська рада, Київський міський голова та інші суб'єкти в порядку, передбаченому чинним законодавством України та рішеннями Київської міської ради.

Стаття 38. Внесення змін до Статуту територіальної громади міста Києва

1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста Києва мають право вносити на розгляд Київської міської ради Київський міський голова, депутати Київської міської ради, виконавчий орган Київської міської ради та члени територіальної громади міста Києва шляхом проведення місцевого референдуму або здійснення місцевої ініціативи.

2. Рішення про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Києва приймаються двома третинами голосів депутатів від загального складу Київської міської ради.

 

Додаток N 2
до рішення Київради
від 28 березня 2002 р. N 371/1805 

 

Склад редакційної комісії
для врахування зауважень депутатів Київради та редагування тексту Статуту територіальної громади міста Києва

Омельченко О. О. 

Київський міський голова, голова комісії;

 

Яловий В. Б.  

заступник міського голови - секретар Київради, заступник голови комісії; 

Члени комісії: 

  

Світличний П. М. 

керуючий справами Київради, депутат Київради; 

Слободян В. Д. 

голова постійної комісії Київради; 

Головач В. В. 

радник міського голови, депутат Київради; 

Петік О. В. 

радник міського голови, депутат Київради; 

Погорілко В. Ф. 

завідувач відділом конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (за згодою); 

Коцюба О. П. 

декан юридичного факультету Академії муніципального управління (за згодою); 

Мужилко О. О. 

завідувач відділу місцевого самоврядування секретаріату Київради; 

Ярема Т. В. 

завідувач юридичного відділу секретаріату Київради. 

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради 

 
В. Яловий 

 

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2017
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2017

 

Розширений пошук

  • Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо підтримки проєкту Закону України №11161 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та державний реєстр майна,
  • Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників КАРС «Київська служба порятунку»
  • Про затвердження змін до Порядку часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів», та
  • Про внесення змін до міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці» на 2024–2025 роки
  • Про внесення змін до міської цільової програми «Громадське здоров'я» на 2022 - 2025 роки
  • Про передачу громадянці Рогозі Наталії Петрівні земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови на вул. Луценка Дмитра, 16 у Голосіївському районі міста Києва (711294446)
  • Про відмову громадянці Касьяненко Любові Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Жулянській, 1-б у Голосіївському районі міста Києва (413018582)
  • Про передачу громадянці Борис Ользі Галактіонівні у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Вишневій, 26 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (555627503)
  • Про передачу громадянину Полякову Станіславу Олеговичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Вишневій, 24 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (602722741)
  • Про надання Київському столичному університету імені Бориса Грінченка згоди на списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва