Положення про секретаріат Київської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
13 липня 2023 року N 6902/6943

ПОЛОЖЕННЯ
про секретаріат Київської міської ради

1. Секретаріат Київської міської ради (далі - секретаріат) є постійно діючим органом, утвореним рішенням Київської міської ради від 09 вересня 1999 року N 23/525 "Про створення секретаріату Київради" відповідно до статті 14 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ".

2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, Регламентом Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основним завданнями секретаріату є організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та посадових осіб, депутатів Київської міської ради, сприяння здійсненню Київською міською радою взаємодії з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та районними в місті Києві радами (у разі їх утворення), районними в місті Києві державними адміністраціями, іншими органами державної влади.

4. Секретаріат відповідно до покладених на нього завдань:

1. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2. Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм економічного і соціального розвитку м. Києва.

3. Вносить пропозиції щодо формування проєкту бюджету міста Києва.

4. Розробляє міські цільові програми у межах своїх повноважень.

5. Бере участь у розробленні пропозицій до проєктів державних, галузевих і міських цільових програм.

6. Бере участь у підготовці звітів Київського міського голови для їх розгляду на сесії Київської міської ради.

7. Готує самостійно або разом із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційні та аналітичні матеріали для подання Київському міському голові, заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради.

8. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

9. Здійснює контроль та координацію діяльності підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва, підпорядкованих секретаріату.

10. Бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

11. Надає практичну та методичну допомогу структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям з питань, що належать до компетенції Секретаріату.

12. Аналізує разом з відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) соціально-економічний і суспільно-політичний стан у місті Києві, розробляє та подає Київському міському голові пропозиції щодо його поліпшення.

13. Узагальнює пропозиції до плану роботи Київської міської ради, готує проєкт рішення Київської міської ради про затвердження такого плану, готує проєкт розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради про затвердження плану роботи секретаріату на відповідний рік.

14. Забезпечує підтримку та супровід вебсайту Київської міської ради, інформаційно-технічне забезпечення ведення пленарних засідань Київської міської ради та її органів, вебтрансляцій пленарних засідань Київської міської ради та її органів на вебсайті Київської міської ради.

15. Організовує та забезпечує керівництво Київської міської ради та працівників секретаріату міжміським телефонним зв'язком, оперативним телефонним зв'язком АТС-10, урядовим телефонним зв'язком АТС-100 та АТС-200, мобільним стільниковим зв'язком, доступом до мережі "Інтернет", а також здійснює контроль за використанням бюджетних коштів у секретаріаті на міжміські телефонні розмови та розмови мобільного зв'язку.

16. Організовує забезпечення квітковою продукцією заходів Київської міської ради, її органів та посадових осіб, секретаріату.

17. Бере участь у формуванні та реалізації у місті Києві державної політики у сфері електронного урядування, формування і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів та захисту інформації.

18. Здійснює організацію та контроль за забезпеченням охорони та пропускного режиму до адміністративно-майнового комплексу Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36, забезпечення взаємодії з правоохоронними органами на випадок надзвичайних ситуацій.

19. Здійснює організацію і забезпечення роботи технічних засобів охорони та пропускного режиму в адміністративному будинку на вул. Хрещатик, 36, літер "А", внутрішньому будинку на вул. Хрещатик, 36, літер "Б", 3-поверхового будинку на вул. Хрещатик, 36, літер "В", гаража на 6 відділень на вул. Хрещатик, 36, літер "Г", адміністративного будинку на вул. Богдана Хмельницького, 6-а, літер "А", гаража на 3 відділення на вул. Богдана Хмельницького, 6-а, літер "Б" та на прилеглій території, які закріплені на праві оперативного управління за Київською міською радою.

20. Забезпечує здійснення контролю за виконанням договірних умов відповідними службами з питань охорони адміністративно-майнового комплексу Київської міської ради, здійснює контроль та забезпечення виконання чинного законодавства в охоронній діяльності службами з питань охорони адміністративно-майнового комплексу Київської міської ради.

21. Здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, консультативне, документальне, правове забезпечення діяльності керівництва Київської міської ради.

22. Забезпечує висвітлення діяльності Київської міської ради, її органів та посадових осіб, депутатів Київської міської ради.

23. Налагоджує і підтримує зв'язки Київської міської ради, її органів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць.

24. Налагоджує та підтримує зв'язки Київської міської ради, її органів та посадових осіб, депутатів Київської міської ради з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування інших країн; бере участь у підготовці та проведенні заходів міжнародного характеру в зарубіжних містах-побратимах та містах-партнерах і в місті Києві; бере участь у забезпеченні участі Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, працівників секретаріату Київської міської ради, депутатів Київської міської ради в заходах міжнародного характеру; забезпечує організацію перебування в місті Києві іноземних делегацій, а також делегацій міста Києва за кордоном.

25. Сприяє налагодженню та розвитку співробітництва Київської міської ради з регіональними та міжнародними інституціями у сфері місцевого самоврядування і громадської участі.

26. Готує проєкти документів щодо чисельності, структури і фонду оплати праці працівників секретаріату.

27. Сприяє реалізації у місті Києві державної інформаційної політики щодо відкритості та прозорості діяльності Київської міської ради, а також забезпечує всебічне висвітлення діяльності Київської міської ради.

28. Здійснює в межах своєї компетенції організацію та проведення в адміністративному комплексі на вулиці Хрещатик, 36 офіційних прийомів, господарське обслуговування інших заходів Київської міської ради, її органів та посадових осіб, депутатів Київської міської ради.

29. Здійснює в межах наявних коштів адміністративне, господарське та матеріально-технічне забезпечення Київського міського голови, Київської міської ради, її органів, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, депутатів Київської міської ради та секретаріату.

30. Здійснює заходи щодо зберігання, обліку наявності та обігу матеріальних цінностей, що закріплені на праві оперативного управління за Київською міською радою.

31. Здійснює організацію та контроль за експлуатацією, інженерно-технічним забезпеченням, обслуговуванням та утриманням в належному санітарно-технічному та протипожежному стані будівель та приміщень адміністративно-майнового комплексу Київської міської ради та прилеглих до нього територій, що закріплені на праві оперативного управління за Київською міською радою.

32. Забезпечує Київську міську раду, її органи та посадових осіб, депутатів Київської міської ради, працівників секретаріату папером, канцелярським приладдям та сучасними засобами зв'язку, оргтехнікою, утримання їх у відповідному технічному стані.

33. Організовує у встановленому порядку надання послуг автотранспорту для Київської міської ради, її органів та посадових осіб.

34. Організовує виготовлення друкованої продукції для власних потреб.

35. Здійснює передплату на періодичні видання для Київської міської ради, її органів та посадових осіб, секретаріату.

36. Здійснює забезпечення Київської міської ради, її органів та посадових осіб, секретаріату комп'ютерною технікою, її обслуговування та утримання у відповідному технічному стані.

37. Здійснює організаційно-правові заходи щодо оформлення права оренди нежилих приміщень в адміністративно-майновому комплексі Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36 в установленому порядку.

38. Забезпечує реалізацію інструментів громадської участі.

39. Забезпечує вдосконалення чинних, розробку та адаптацію нових форм та механізмів безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та розвитку громадянського суспільства.

40. Аналізує проблемні аспекти у сфері цифровізацїї, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, міських сервісів та послуг, готує пропозиції, спрямовані на їх врегулювання.

41. Надає консультативну, методологічну та правову допомоги фізичним та юридичним особам у сфері застосування та реалізації інструментів громадської участі.

42. Сприяє підвищенню поінформованості населення міста Києва про розвиток місцевого самоврядування та обізнаності щодо інструментів громадської участі.

43. Сприяє залученню молоді до процесу підготовки та прийняття рішень на місцевому рівні, забезпечує комунікації Київської міської ради із молодіжними організаціями, органами студентського та учнівського самоврядування з питань молодіжної участі, організовує та бере участь в розробці програм стажування молоді в межах компетенції.

44. Забезпечує надання консультативної допомоги депутатам Київської міської ради.

45. Готує узагальнюючі матеріали і пропозиції для Київської міської ради щодо вдосконалення роботи постійних комісій Київської міської ради та секретаріату.

46. Забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів.

47. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності секретаріату відповідно до вимог законодавства; дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; ведення мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету, які залучені до виконання бюджетних програм; здійснення як головним розпорядником бюджетних коштів фінансового забезпечення підпорядкованих Київській міській раді організацій, складання фінансової та бюджетної звітності.

48. Проводить розрахунки по заробітній платі працівників секретаріату, а також помічників-консультантів народних депутатів України, яка відшкодовується Апаратом Верховної Ради України.

49. За дорученням Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради розробляє / бере участь у розробленні в межах своїх повноважень проєктів рішень Київської міської ради, нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.

50. Погоджує у межах своїх повноважень проєкти розпоряджень Київського міського голови.

51. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд Київському міському голові, заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції.

52. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп у межах своїх повноважень.

53. Надає правову, методичну та інформаційну допомогу депутатам Київської міської ради, постійним комісіям Київської міської ради, депутатським фракціям і групам під час їх нормотворчої діяльності.

54. Забезпечує дотримання вимог законодавства України під час підготовки проєктів розпоряджень Київського міського голови, рішень Київської міської ради та розпоряджень заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

55. Здійснює правове забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів, правову експертизу проєктів рішень Київської міської ради, проєктів розпоряджень Київського міського голови та заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, договорів, меморандумів та інших документів, стороною яких виступає Київська міська рада у межах своїх повноважень. Готує та надає правові висновки, зауваження та рекомендації до проєктів рішень Київської міської ради.

56. Надає Київському міському голові, заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради пропозиції щодо приведення у відповідність до законодавства України рішень Київської міської ради.

57. Здійснює правову експертизу законопроєктів та проєктів інших нормативно-правових актів, за результатами якої надаються проєкти письмових висновків, пропозицій, зауважень до законопроєкту або проєкту іншого нормативно-правового акта Київському міському голові, заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради.

58. Вносить пропозиції Київському міському голові, заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради щодо необхідності підготовки проєктів актів законодавства України та внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

59. Здійснює захист прав та інтересів територіальної громади міста Києва, Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради в судах у порядку самопредставництва та представництва в інших органах під час розгляду правових питань і спорів у встановленому порядку.

60. Надає за необхідності методичну та практичну допомогу спеціалістам юридичних підрозділів та юрисконсультам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо застосування законодавства з питань, віднесених до компетенції, ведення претензійної та позовної роботи.

61. Організовує підготовку, оформлення та видачу в установленому порядку довіреностей на здійснення захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва, Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради в судах в порядку самопредставництва, а також представництва в органах влади, установах, організаціях, на підприємствах.

62. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. Розробляє, організовує та здійснює контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією. Надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства у сфері запобігання корупції.

63. Веде облік персоналу, здійснює аналітичну та організаційну роботу з управління персоналом, кадрового менеджменту, організовує заходи щодо добору персоналу, підвищення рівня його професійної компетентності, забезпечує роботу з кадрового обслуговування помічників-консультантів народних депутатів України та помічників-консультантів депутатів Київської міської ради.

64. Здійснює облік військовозобов'язаних та призовників, бронювання військовозобов'язаних.

65. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

66. Готує подання щодо відзначення державними нагородами, нагородами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відзнаками Київського міського голови, може проводити їх вручення.

67. Організовує замовлення, отримання та видачу нагородної продукції для здійснення нагороджень від імені Київського міського голови, Київської міської ради в установленому порядку.

68. Здійснює організаційне, документальне та технічне забезпечення пленарних засідань Київської міської ради, її органів, нарад та інших заходів, що проводяться за участю Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

69. Забезпечує організацію проведення пленарних засідань Київської міської ради, засідань Президії Київської міської ради, постійних комісій Київської міської ради, інших заходів, що проводяться в Київській міській раді.

70. Реєструє та веде облік проєктів рішень Київської міської ради, матеріалів, поданих на розгляд Київської міської ради, та інших документів в установленому порядку.

71. Забезпечує оформлення прийнятих Київською міською радою рішень для підпису, реєстрацію, випуск та оприлюднення рішень Київської міської ради в електронній та паперовій формі.

72. Забезпечує оформлення, розсипку в установленому порядку рішень Київської міської ради, передачу їх для оприлюднення та доведення до виконавців.

73. Здійснює видачу копій рішень Київської міської ради юридичним та фізичним особам та засвідчує їх печаткою, зразок та опис якої затверджується розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

74. Забезпечує друк і тиражування матеріалів та документів, що вносяться на розгляд Київської міської ради, матеріалів для забезпечення роботи постійних комісій Київської міської ради, інших матеріалів за дорученням Київського міського голови та заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

75. Здійснює документальне оформлення результатів пленарних засідань та засідань Президії Київської міської ради, постійних комісій Київської міської ради.

76. Здійснює ведення і облік протоколів і стенограм пленарних засідань Київської міської ради, засідань Президії Київської міської ради, нарад. Забезпечує їх документальне оформлення, підписання, зберігання та розміщення на офіційному вебсайті Київської міської ради.

77. Оформлює протокольні доручення головуючого на пленарному засіданні Київської міської ради та доводить їх до виконавців.

78. Забезпечує ведення діловодства, єдиного порядку документування управлінської роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, електронного документообігу.

79. Опрацьовує документи, що надходять до Київської міської ради, в тому числі і ті, які містять секретну інформацію, готує щодо них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проєкти доручень Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, керуючого справами.

80. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

81. Організовує особистий прийом громадян і розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги.

82. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

83. Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та на доступ до публічної інформації. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є.

84. Надає методичну допомогу та здійснює контроль за дотриманням єдиної системи діловодства у Київській міській раді, її органах.

85. Здійснює контроль за виконанням документів у Київській міській раді, її органах, їх зберігання та передачу до Державного архіву м. Києва.

86. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

87. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, здійснює контроль за додержанням законодавства з цих питань.

88. Здійснює у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень.

89. Бере участь у межах своїх повноважень у реалізації державної політики у сфері відкритих даних, розпорядниками яких є Київська міська рада, її органи.

90. Забезпечує захист персональних даних.

91. Сприяє діяльності органів самоорганізації населення міста Києва та їх інституціональної спроможності в реалізації власних та делегованих повноважень.

92. Сприяє розвиткові мережі органів самоорганізації населення, активізації участі громадськості у розв'язанні життєво важливих проблем міста, забезпечує здійснення фінансової підтримки їх статутної діяльності згідно із законодавством України.

93. Забезпечує координацію діяльності органів самоорганізації населення.

94. Здійснює контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення міста Києва.

95. Забезпечує здійснення комплексу заходів щодо контролю за додержанням органами самоорганізації населення міста Києва положень про них.

96. Здійснює інші повноваження, які випливають із основних завдань секретаріату або передбачені законодавством України.

5. Секретаріат для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1. Залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті. Києві державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до вивчення і розгляду питань, що належать до їх компетенції.

2. Одержувати від постійних комісій Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

5. Скликати та проводити в установленому порядку наради, семінарій та конференції з питань, що належать до його компетенції.

6. За дорученням представляти інтереси Київського міського голови, Київської міської ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаріату в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у підприємствах, установах, організаціях з питань, що належать до його компетенції.

7. Здійснювати представництво (самопредставництво) інтересів Київського міського голови, Київської міської ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаріату в судах України на всіх стадіях судового процесу через посадових осіб юридичної служби секретаріату, які без окремого доручення беруть участь у справах з усіма правами, крім відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, Кодексом України з процедур банкрутства, та на стадії примусового виконання рішень судів позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження, стягувачу, боржнику, представнику.

8. Вносити на розгляд Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради проєкти правових актів, плани, заходи, доповідні записки та інші документи з питань, що належать до компетенції секретаріату.

6. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар Київської міської ради.

7. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради:

1. Організовує підготовку сесій (пленарних засідань) Київської міської ради, питань, що вносяться на розгляд Київської міської ради, забезпечує оприлюднення проєктів рішень Київської міської ради.

2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Київської міської ради до виконавців і територіальної громади міста Києва, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Київської міської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень Київської міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Київською міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Київською міською радою регуляторної діяльності.

3. Організовує за дорученням Київської міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

4. Забезпечує зберігання у секретаріаті офіційних документів Київської міської ради та її органів і забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку, в тому числі доступ до електронних носіїв, на яких зафіксована інформація про проведення пленарних засідань Київської міської ради та засідань її органів.

5. За дорученням Київського міського голови координує діяльність постійних, тимчасових контрольних та інших комісій Київської міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх висновків і рекомендацій.

6. За дорученням Київського міського голови призначає та веде пленарні засідання Київської міської ради, засідання Президії Київської міської ради та засідання Погоджувальної ради у випадку його відсутності.

7. Організовує виконання плану роботи Київської міської ради; вирішує за дорученням Київського міського голови або Київської міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю Київської міської ради та її органів.

8. Веде регулярний прийом депутатів Київської міської ради та сприяє депутатам Київської міської ради у здійсненні їх повноважень.

9. У разі звільнення з посади Київського міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень здійснює повноваження Київського міського голови.

10. Скликає сесії та призначає пленарні засідання Київської міської ради у разі немотивованої відмови Київського міського голови або внаслідок його неможливості скликати сесію (пленарне засідання) Київської міської ради та повідомляє депутатам і доводить до відома територіальної громади міста Києва інформацію про час і місце проведення сесії (пленарного засідання) Київської міської ради, про питання, які передбачається внести на розгляд Київської міської ради.

11. Веде пленарні засідання Київської міської ради та підписує її рішення та додатки до них у випадках, передбачених законом.

12. Здійснює керівництво діяльністю секретаріату.

13. Видає розпорядження в межах своєї компетенції, організовує та контролює їх виконання.

14. Затверджує положення про структурні підрозділи секретаріату та посадові інструкції працівників секретаріату.

15. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання секретаріату.

16. Вирішує в межах своїх повноважень питання, пов'язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, організовує планування роботи з персоналом, в тому числі проведення конкурсів на зайняття посад посадових осіб органу місцевого самоврядування.

17. Забезпечує підвищення кваліфікації посадових осіб органу місцевого самоврядування.

18. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в секретаріаті.

19. Приймає в межах наданих повноважень рішення про заохочення працівників секретаріату.

20. Створює належні для роботи працівників секретаріату умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

21. Здійснює інші повноваження, визначені законами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови.

8. Керуючий справами здійснює свої повноваження відповідно до посадової інструкції, затвердженої заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

9. Структурні підрозділи секретаріату здійснюють свої повноваження відповідно до положень, затверджених заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

10. Керуючий справами, керівники структурних підрозділів, їх заступники та працівники секретаріату призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою у встановленому порядку.

Працівникам секретаріату видається посвідчення. Положення про посвідчення працівника секретаріату затверджується розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

11. Секретаріат утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Чисельність працівників секретаріату затверджується рішенням Київської міської ради.

Штатний розпис та кошторис секретаріату затверджується Київським міським головою після попередньої їх експертизи у Департаменті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Структура секретаріату затверджується рішенням Київської міської ради.

Видатки на утримання секретаріату затверджуються в бюджеті міста Києва на відповідний рік.

12. Секретаріат має печатку зі своїм найменуванням (без зображення Державного Герба України) та інші печатки, штампи і бланки встановленого зразка.

13. Секретаріат має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду, передавати у заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

14. Секретаріат здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

15. Умови матеріально-побутового забезпечення та транспортного обслуговування працівників секретаріату визначаються в установленому порядку відповідно до законодавства.

16. Положення про секретаріат та зміни до нього затверджуються Київською міською радою за поданням Київського міського голови.

 

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

Розширений пошук

  • Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо підтримки проєкту Закону України №11161 «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та державний реєстр майна,
  • Про звернення Київської міської ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України щодо збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних працівників КАРС «Київська служба порятунку»
  • Про затвердження змін до Порядку часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами, основний вид діяльності яких 81.10 «Комплексне обслуговування об'єктів», та
  • Про внесення змін до міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці» на 2024–2025 роки
  • Про внесення змін до міської цільової програми «Громадське здоров'я» на 2022 - 2025 роки
  • Про передачу громадянці Рогозі Наталії Петрівні земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови на вул. Луценка Дмитра, 16 у Голосіївському районі міста Києва (711294446)
  • Про відмову громадянці Касьяненко Любові Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Жулянській, 1-б у Голосіївському районі міста Києва (413018582)
  • Про передачу громадянці Борис Ользі Галактіонівні у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Вишневій, 26 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (555627503)
  • Про передачу громадянину Полякову Станіславу Олеговичу у приватну власність земельної ділянки для колективного садівництва на вул. Вишневій, 24 (ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДІВНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВІКТОРІЯ») у Дарницькому районі міста Києва, мікрорайон Осокорки (602722741)
  • Про надання Київському столичному університету імені Бориса Грінченка згоди на списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва