Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради

Відділи

Посадові особи

Положишник Валентина Олександрівна (Заступник начальника управління)
Тхорик Сергій Миколайович (Заступник начальника управління)

Адреса і телефон

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 901

Файли

Основні функції та напрямки роботи: 

- проведення правової експертизи проектів рішень Київради, що вносяться на розгляд сесії Київради, проектів розпоряджень Київського міського голови, що погоджуються заступником міського голови – секретарем Київради та проектів розпоряджень заступника міського голови – секретаря Київради; - підготовка правових висновків до проектів рішень Київради в порядку та у строки, передбачені Регламентом Київської міської ради; - аналіз актів структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з питань їх відповідності чинному законодавству та внесення пропозицій щодо усунення виявлених порушень; - підготовка спільно з відповідними постійними комісіями Київради проектів рішень Київради та розпоряджень Київського міського голови, заступника міського голови – секретаря Київради; - за дорученням керівництва та у встановленому законом порядку участь у захисті інтересів Київради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київради в судових органах, а також в інших органах державної влади під час розгляду правових питань і спорів; - надання працівникам секретаріату Київради консультацій з правових питань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків; - надання консультативної, організаційної та правової допомоги депутатам Київради, постійним комісіям Київради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечення їх необхідною інформацією; - участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками секретаріату Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); - узагальнення спільно з відповідними структурними підрозділами секретаріату Київради практики застосування законодавства про органи місцевого самоврядування, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд Київського міського голови та внесення у встановленому порядку до державного органу, уповноваженого вносити такі зміни.

Проведення правової експертизи проєктів рішень Київської міської ради у порядку, передбаченому Регламентом Київської міської ради; здійснення юридичної експертизи проєктів розпоряджень Київського міського голови з питань діяльності Київської міської ради та секретаріату Київської міської ради у встановленому порядку; за дорученнями Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради участь у розробці проєктів рішень Київської міської ради; надання правової, методичної та інформаційної допомоги депутатам Київської міської ради, постійним комісіям Київської міської ради, депутатським фракціям і групам під час їх нормотворчої діяльності за дорученнями Київського міського голови, заступника міського голови -секретаря Київської міської ради; надання пропозицій Київському міському голові, заступникові міського голови - секретарю Київської міської ради щодо приведення у відповідність до законодавства України рішень Київської міської ради; проведення правової експертизи законопроєктів та проєктів інших нормативно-правових актів, за результатами проведення якої надаються проєкти письмових висновків, пропозицій, зауважень до законопроєкту або проєкту іншого нормативно-правового акта Київському міському голові, заступникові міського голови - секретарю Київської міської ради; внесення пропозицій заступникові міського голови - секретарю Київської міської ради щодо необхідності підготовки проєктів актів законодавства та внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти; у порядку самопредставництва здійснювати захист прав та інтересів Київської міської ради, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради в судах, а також представництва в інших органах влади під час розгляду правових питань і спорів; підготовка довідкових та аналітичних матеріалів з правових питань, що належать до функцій Управління за дорученнями Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради; підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій для Київської міської ради щодо вдосконалення роботи постійних комісій Київської міської ради; надання спеціалістам юридичних підрозділів та юрисконсультам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) методичної та практичної допомоги щодо застосування законодавства з питань, віднесених до функцій управління; надання методичної допомоги щодо ведення претензійної та позовної роботи структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за необхідності; організація підготовки, оформлення та видача в установленому порядку довіреностей на здійснення захисту інтересів Київської міської ради в судах, Київського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради в судах в порядку самопредставництва, а також представництва в органах влади, установах, організаціях, на підприємствах.

Розширений пошук

Графік роботи

Пн-Чт 09:00 - 18:00

Пт 09:00 - 16:45

Сб-Нд вихідний

обід 13:00 - 13:45